آموزش Catia پیشرفته (سطح 2 - سطح سازی و ... ) دوره Catia پیشرفته (سطح 2 - سطح سازی و ... ) آموزش Catia پیشرفته (سطح 2 - سطح سازی و ... ) اصفهان دوره Catia پیشرفته (سطح 2 - سطح سازی و ... ) اصفهان Catia پیشرفته (سطح 2 - سطح سازی و ... )

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 6,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Catia پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Catia پیشرفته (سطح 2 - سطح سازی و ... )


کد دوره: 4908
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1399/07/28
6,300,000 ریال
حسین قضاوی
کد دوره: 4935
روزهای برگزاری:

جمعه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1399/08/09
6,300,000 ریال
حسین قضاوی

Catia پیشرفته (سطح 2 - سطح سازی و ... )

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}