طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 16,000,000 ریال
نوع آموزش:
پیشنیاز: حسابداری پایه
مدرک پایان دوره:
مدرک بین المللی:

برنامه زمانی دوره حسابداری مالیاتی

کد دوره: 5658

ظرفیت تکمیل

روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1401/02/29
16,000,000 ریال

حسابداری مالیاتی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

دوره های مرتبط:

حسابداری مالیاتی

مباحث دوره به اختصار به شرح زیر می باشد:

  • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • تحلیل و تهیه ارزش افزوده و اظهارنامه های ارزش افزوده
  • تحلیل ماده 169 و تهیه اظهارنامه ماده 169
  • تهیه اظهارنامه های حقوق و دستمزد
  • تهیه اظهارنامه های مستقلات