آموزش یادگیری ماشین و داده کاوی( Machine Learning & Data Mining ) در پایتون- کتابخانه Scikit دوره یادگیری ماشین و داده کاوی( Machine Learning & Data Mining ) در پایتون- کتابخانه Scikit آموزش یادگیری ماشین و داده کاوی( Machine Learning & Data Mining ) در پایتون- کتابخانه Scikit اصفهان دوره یادگیری ماشین و داده کاوی( Machine Learning & Data Mining ) در پایتون- کتابخانه Scikit اصفهان یادگیری ماشین و داده کاوی( Machine Learning & Data Mining ) در پایتون- کتابخانه Scikit

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 9,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

برنامه نویسی به زبان Python

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره یادگیری ماشین و داده کاوی( Machine Learning & Data Mining ) در پایتون- کتابخانه Scikit


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره یادگیری ماشین و داده کاوی( Machine Learning & Data Mining ) در پایتون- کتابخانه Scikit مشخص نشده است!

یادگیری ماشین و داده کاوی( Machine Learning & Data Mining ) در پایتون- کتابخانه Scikit

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}