آموزش (ترم چهارم) روشنایی و نورپردازی دوره (ترم چهارم) روشنایی و نورپردازی آموزش (ترم چهارم) روشنایی و نورپردازی اصفهان دوره (ترم چهارم) روشنایی و نورپردازی اصفهان (ترم چهارم) روشنایی و نورپردازی

طول دوره: 25 ساعت
شهریه : 7,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

(ترم دوم) مبانی رنگ شناسی و روانشناسی محیط

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم چهارم) روشنایی و نورپردازی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم چهارم) روشنایی و نورپردازی مشخص نشده است!

(ترم چهارم) روشنایی و نورپردازی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود