آموزش (ترم چهارم) مواد و مصالح پیشرفته دوره (ترم چهارم) مواد و مصالح پیشرفته آموزش (ترم چهارم) مواد و مصالح پیشرفته اصفهان دوره (ترم چهارم) مواد و مصالح پیشرفته اصفهان (ترم چهارم) مواد و مصالح پیشرفته

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 6,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

(ترم اول) مواد و مصالح پایه

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم چهارم) مواد و مصالح پیشرفته


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم چهارم) مواد و مصالح پیشرفته مشخص نشده است!

(ترم چهارم) مواد و مصالح پیشرفته

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود