آموزش (ترم سوم) شیت بندی و ارائه طرح دوره (ترم سوم) شیت بندی و ارائه طرح آموزش (ترم سوم) شیت بندی و ارائه طرح اصفهان دوره (ترم سوم) شیت بندی و ارائه طرح اصفهان (ترم سوم) شیت بندی و ارائه طرح

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 9,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

(ترم سوم) طراحی مسکونی

مدرک پایان دوره: ندارد

برنامه زمانی دوره (ترم سوم) شیت بندی و ارائه طرح


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم سوم) شیت بندی و ارائه طرح مشخص نشده است!

(ترم سوم) شیت بندی و ارائه طرح

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود