آموزش ANSYS Workbench دوره ANSYS Workbench آموزش ANSYS Workbench اصفهان دوره ANSYS Workbench اصفهان ANSYS Workbench

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 6,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره ANSYS Workbench


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره ANSYS Workbench مشخص نشده است!

ANSYS Workbench

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}