آموزش ABAQUS دوره ABAQUS آموزش ABAQUS اصفهان دوره ABAQUS اصفهان ABAQUS

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 9,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره ABAQUS


کد دوره: 5117
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1400/02/06
9,000,000 ریال
حسین قضاوی

ABAQUS

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود