آموزش کنترل پروژه با MSP دوره کنترل پروژه با MSP آموزش کنترل پروژه با MSP اصفهان دوره کنترل پروژه با MSP اصفهان کنترل پروژه با MSP

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 7,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره کنترل پروژه با MSP


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره کنترل پروژه با MSP مشخص نشده است!

کنترل پروژه با MSP

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود