آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه (بورس،طلا و ارز) دوره تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه (بورس،طلا و ارز) آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه (بورس،طلا و ارز) اصفهان دوره تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه (بورس،طلا و ارز) اصفهان تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه (بورس،طلا و ارز)

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 12,200,000 ریال
نوع آموزش: تئوری و عملی
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه (بورس،طلا و ارز)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه (بورس،طلا و ارز) مشخص نشده است!

تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه (بورس،طلا و ارز)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود