آموزش مقررات ملی ساختمان دوره مقررات ملی ساختمان آموزش مقررات ملی ساختمان اصفهان دوره مقررات ملی ساختمان اصفهان مقررات ملی ساختمان

دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 3,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره مقررات ملی ساختمان


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره مقررات ملی ساختمان مشخص نشده است!

مقررات ملی ساختمان

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}