آموزش Excel مهندسی دوره Excel مهندسی آموزش Excel مهندسی اصفهان دوره Excel مهندسی اصفهان Excel مهندسی

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 4,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Excel پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Excel مهندسی


کد دوره: 4512
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 18 الی 22

تاریخ شروع: 1398/08/22
4,600,000 ریال
نوید نیکی

Excel مهندسی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}