آموزش Tekla Structures جامع دوره Tekla Structures جامع آموزش Tekla Structures جامع اصفهان دوره Tekla Structures جامع اصفهان Tekla Structures جامع

دوره های مرتبط

Tekla Structuresپیشرفته

طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 12,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Tekla Structures جامع


کد دوره: 4892
روزهای برگزاری:

جمعه ها 9 الی 12

تاریخ شروع: 1399/08/02
12,500,000 ریال
محمد قادری

Tekla Structures جامع

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}