آموزش عکاسی پیشرفته دوره عکاسی پیشرفته آموزش عکاسی پیشرفته اصفهان دوره عکاسی پیشرفته اصفهان عکاسی پیشرفته

طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 6,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

عکاسی پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره عکاسی پیشرفته


کد دوره: 4921
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1399/07/15
6,900,000 ریال
امیر کیان ارثی

عکاسی پیشرفته

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}