آموزش Photoshop جامع دوره Photoshop جامع آموزش Photoshop جامع اصفهان دوره Photoshop جامع اصفهان Photoshop جامع

دوره های مرتبط

عکاسی پایه

عکاسی پیشرفته

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 10,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Photoshop جامع


کد دوره: 5262
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 15 الی 18

چهار شنبه ها 15 الی 18

تاریخ شروع: 1400/05/11
10,600,000 ریال
محمد نوشاد

Photoshop جامع

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود