آموزش دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive دوره دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive آموزش دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive اصفهان دوره دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive اصفهان دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive

طول دوره: 60 ساعت
شهریه : 15,400,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

PLC S7 پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive


کد دوره: 4539
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 17 الی 20

سه شنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1399/04/29
15,400,000 ریال
سید حسین زنجانی
کد دوره: 4816

ظرفیت باقی مانده 4 نفر

روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1399/04/27
15,400,000 ریال
سید حسین زنجانی

دوره جامع PLC S7 پیشرفته & Drive

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}