آموزش NX پایه دوره NX پایه آموزش NX پایه اصفهان دوره NX پایه اصفهان NX پایه

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 7,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره NX پایه


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره NX پایه مشخص نشده است!

NX پایه

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}