آموزش برنامه نویسی به زبان Python دوره برنامه نویسی به زبان Python آموزش برنامه نویسی به زبان Python اصفهان دوره برنامه نویسی به زبان Python اصفهان برنامه نویسی به زبان Python

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 9,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره برنامه نویسی به زبان Python


کد دوره: 5058
روزهای برگزاری:

سه شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1399/11/14
9,500,000 ریال
محمد کیانی

برنامه نویسی به زبان Python

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}