آموزش برنامه نویسی Android دوره برنامه نویسی Android آموزش برنامه نویسی Android اصفهان دوره برنامه نویسی Android اصفهان برنامه نویسی Android

دوره های مرتبط
طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 6,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره برنامه نویسی Android


کد دوره: 3914
روزهای برگزاری:

شنبه ها 17 الی 20

دوشنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1398/07/13
6,500,000 ریال
محمدرضا موسائی
کد دوره: 4483
روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1398/07/26
6,500,000 ریال
محمدرضا موسائی

برنامه نویسی Android

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}