آموزش V-Ray & Post-Production دوره V-Ray & Post-Production آموزش V-Ray & Post-Production اصفهان دوره V-Ray & Post-Production اصفهان V-Ray & Post-Production

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 6,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره V-Ray & Post-Production


کد دوره: 4175
روزهای برگزاری:

جمعه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1398/01/30
6,500,000 5,850,000 ریال
سید علی اکبر رهنمایی
کد دوره: 4231
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1398/02/11
6,500,000 5,850,000 ریال
سید علی اکبر رهنمایی

V-Ray & Post-Production

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}