آموزش V-Ray & Post-Production دوره V-Ray & Post-Production آموزش V-Ray & Post-Production اصفهان دوره V-Ray & Post-Production اصفهان V-Ray & Post-Production

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 9,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره V-Ray & Post-Production


کد دوره: 5064
روزهای برگزاری:

شنبه ها 17 الی 20

دوشنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1400/02/04
9,500,000 ریال
سید علی اکبر رهنمایی

V-Ray & Post-Production

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود