آموزش خانه هوشمند دوره خانه هوشمند آموزش خانه هوشمند اصفهان دوره خانه هوشمند اصفهان خانه هوشمند

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 9,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره خانه هوشمند


کد دوره: 4932
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1399/11/09
9,500,000 ریال
سید حسین زنجانی

خانه هوشمند

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}