طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 25,000,000 ریال
نوع آموزش:
پیشنیاز: ندارد
مدرک پایان دوره:
مدرک بین المللی:

برنامه زمانی دوره طراحی پیشرفته سازه های فولادی با ETABS

طراحی پیشرفته سازه های فولادی با ETABS

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

دوره های مرتبط:

آنچه خواهید آموخت


از آن جای که یادگیری نرم افزار بدون انجام تمرینات و پروژه های عملی امکان پذیر نمی باشد آموزش این دوره مبتنی بر روش TPHخواهد بود

مباحث دوره به اختصار به شرح زیر می باشد:
 • مسائل عمومی در ستون گذاری و پارکینگ ها در پلانهای معماری
 • ایجاد شبکه های کارتیزین
 • تعریف خواص مصالح(بتنی و فلزی)
 • تعریف سطح مقطع مصالح(بتنی و فلزی)
 • تعریف سقف های تیرچه بلوک و دال
 • ترسیم سازه و شناخت ابزار ترسیم(بتنی و فلزی)
 • تعریف الگوی بارگذاری(بتنی و فلزی)
 • ایجاد حالات بارگذاری(بتنی و فلزی)
 • ایجاد ترکیبات طراحی (بتنی و فلزی)
 • تعریف درصد مشارکت بارهای ثقلی
 • اختصاص نواحی صلب انتهایی
 • اختصاص قیود تکیه گاهی
 • اختصاص دیافراگم صلب در طبقات
 • اعمال بارگذاری های ثقلی
 • تنظیم پارامترهای طراحی در سازه ها(بتنی و فلزی)
 • آنالیز سازه و مشاهده نتایج و مقایسه آن با آیین نامه ها (بتنی و فلزی)
 • طراحی سازه به همراه نحوه تهیه نقشه های سازه(بتنی و فلزی)
 • مراحل طراحی دیوارهای برشی بتنی

آنچه خواهید آموخت


از آن جای که یادگیری نرم افزار بدون انجام تمرینات و پروژه های عملی امکان پذیر نمی باشد آموزش این دوره مبتنی بر روش TPHخواهد بود

مباحث دوره به اختصار به شرح زیر می باشد:
 1. آنالیز و طراحی سازه فولادی با سیستم قاب خمشی متوسط ، به روش LRFD
 2. آنالیز وطراحی سازه فولادی با سیستم مهاربندی همگرای ویژه به روش LRFD شامل :
 3. تمام نکات مرتبط وبررسی تیرهای این نوع قاب ها
 4. طراحی سازه فولادی با سقف های کامپوزی شامل :
  تنظیمات طراحی تیرهای کامپوزیت
  ترکیبات بار طراحی تیرهای کامپوزیت
 5. فرآیند طراحی
 6. تحلیل دینامیکی سازه های فولادی وبررسی چگونگی همپایه کردن وترکیبات بار این روش کنترل های اولیه و ثانویه سازه های فولادی شامل
  • تنظیمات طراحی سازه های فولادی شامل بررسی پارامترها ومقایسه بامبحث دهم
  • کنترل نظم پیچشی سازه
  • کنترل فایل با سختی کاهش نیافته وکنترل زمان تناوب تحلیلی
  • کنترل انواع نا منظمی سازه شامل نامنظمی پیچشی ،نامنظمی در سختی و....
  • کنترل ضریب درجه نامعینی سازه
  • کنترل ستون ها برای ترکیب بارهای تشدید یافته
  • کنترل سازه
  • کنترل واژگونی سازه
  • کنترل مقاومت برشی تیرهای قاب خمشی
  • کنترل اعضای سازه با فرض دیاگرام غیر صلب
  • بررسی اثر 30-100وترکیبات بار مرتبط با این اثر
 7. طراحی دستی برخی المان های مهم در سازه های فولادی