آموزش Plaxis 3D دوره Plaxis 3D آموزش Plaxis 3D اصفهان دوره Plaxis 3D اصفهان Plaxis 3D

دوره های مرتبط

Scan 2 CAD

Plaxis 2D

FLAC3D

FLAC 2D

GEO STUDIO

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 17,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Plaxis 3D


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره Plaxis 3D مشخص نشده است!

Plaxis 3D

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود