آموزش اسکیس ارشد معماری دوره اسکیس ارشد معماری آموزش اسکیس ارشد معماری اصفهان دوره اسکیس ارشد معماری اصفهان اسکیس ارشد معماری

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 6,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره اسکیس ارشد معماری


کد دوره: 3147
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 14 الی 19

تاریخ شروع: 1397/11/18
6,900,000 6,210,000 ریال
فریدون فراهانی

اسکیس ارشد معماری

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}