آموزش آمادگی آزمون نظام مهندسی (نظارت معماری) دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی (نظارت معماری) آموزش آمادگی آزمون نظام مهندسی (نظارت معماری) اصفهان دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی (نظارت معماری) اصفهان آمادگی آزمون نظام مهندسی (نظارت معماری)

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی (نظارت معماری)


کد دوره: 4269
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 17 الی 21

تاریخ شروع: 1398/04/05
5,800,000 ریال
عبدالرضا پورهمایون

آمادگی آزمون نظام مهندسی (نظارت معماری)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}