آموزش آمادگی آزمون طراحی معماری دوره آمادگی آزمون طراحی معماری آموزش آمادگی آزمون طراحی معماری اصفهان دوره آمادگی آزمون طراحی معماری اصفهان آمادگی آزمون طراحی معماری

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 21,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره آمادگی آزمون طراحی معماری


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره آمادگی آزمون طراحی معماری مشخص نشده است!

آمادگی آزمون طراحی معماری

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود