آموزش Lumion دوره Lumion آموزش Lumion اصفهان دوره Lumion اصفهان Lumion

طول دوره: 16 ساعت
شهریه : 3,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Lumion


کد دوره: 4942
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1399/09/20
3,900,000 ریال
احسان آقایی
کد دوره: 4993
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 9 الی 12

تاریخ شروع: 1399/09/20
3,900,000 ریال
احسان آقایی

Lumion

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}