آموزش نقشه خوانی صنعتی دوره نقشه خوانی صنعتی آموزش نقشه خوانی صنعتی اصفهان دوره نقشه خوانی صنعتی اصفهان نقشه خوانی صنعتی

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره نقشه خوانی صنعتی


کد دوره: 4452
روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1398/07/12
5,000,000 ریال
مهدی رئوفی

نقشه خوانی صنعتی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}