آموزش شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB دوره شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB آموزش شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB اصفهان دوره شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB اصفهان شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB

دوره های مرتبط
طول دوره: 28 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Matlab پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB


کد دوره: 3278
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1398/01/29
5,000,000 ریال
آوید آوخ

شبکه های عصبی و الگوریتم های جستجو گر با نرم افزار MATLAB

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}