آموزش Rhino دوره Rhino آموزش Rhino اصفهان دوره Rhino اصفهان Rhino

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 6,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

AutoCAD 2D

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Rhino


کد دوره: 4778
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1399/05/23
6,900,000 ریال
رضا گودرزی

Rhino

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}