آموزش مدلسازی با Rhino دوره مدلسازی با Rhino آموزش مدلسازی با Rhino اصفهان دوره مدلسازی با Rhino اصفهان مدلسازی با Rhino

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 11,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

AutoCAD 2D

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره مدلسازی با Rhino


کد دوره: 5439
روزهای برگزاری:

جمعه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1400/11/08
11,300,000 ریال
سعید جمشیدی

مدلسازی با Rhino

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود