آموزش ArtCAM دوره ArtCAM آموزش ArtCAM اصفهان دوره ArtCAM اصفهان ArtCAM

طول دوره: 44 ساعت
شهریه : 14,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره ArtCAM


کد دوره: 5266
روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1400/05/15
14,000,000 ریال
علی اصغر شموسی

ArtCAM

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود