آموزش SketchUp & V-Ray دوره SketchUp & V-Ray آموزش SketchUp & V-Ray اصفهان دوره SketchUp & V-Ray اصفهان SketchUp & V-Ray

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 10,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره SketchUp & V-Ray


کد دوره: 5317
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1400/07/22
10,500,000 ریال
احسان آقایی

SketchUp & V-Ray

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود