آموزش SketchUp دوره SketchUp آموزش SketchUp اصفهان دوره SketchUp اصفهان SketchUp

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 4,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره SketchUp


کد دوره: 4940
روزهای برگزاری:

جمعه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1399/08/09
4,800,000 ریال
رضا گودرزی

SketchUp

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}