آموزش MCITP-Windows Server 2008 Active Directory Configuration دوره MCITP-Windows Server 2008 Active Directory Configuration آموزش MCITP-Windows Server 2008 Active Directory Configuration اصفهان دوره MCITP-Windows Server 2008 Active Directory Configuration اصفهان MCITP-Windows Server 2008 Active Directory Configuration

دوره های مرتبط
طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 5,200,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره MCITP-Windows Server 2008 Active Directory Configuration


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره MCITP-Windows Server 2008 Active Directory Configuration مشخص نشده است!

MCITP-Windows Server 2008 Active Directory Configuration

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}