آموزش MCITP-Windows 7 Configuring دوره MCITP-Windows 7 Configuring آموزش MCITP-Windows 7 Configuring اصفهان دوره MCITP-Windows 7 Configuring اصفهان MCITP-Windows 7 Configuring

دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 4,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره MCITP-Windows 7 Configuring


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره MCITP-Windows 7 Configuring مشخص نشده است!

MCITP-Windows 7 Configuring

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}