آموزش Network+ دوره Network+ آموزش Network+ اصفهان دوره Network+ اصفهان Network+

دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 4,400,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Network+


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره Network+ مشخص نشده است!

Network+

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}