آموزش Matlab پایه دوره Matlab پایه آموزش Matlab پایه اصفهان دوره Matlab پایه اصفهان Matlab پایه

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Matlab پایه


کد دوره: 4475
روزهای برگزاری:

جمعه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1398/07/12
5,000,000 ریال
رامین احمدی

Matlab پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}