آموزش Photoshop معماری دوره Photoshop معماری آموزش Photoshop معماری اصفهان دوره Photoshop معماری اصفهان Photoshop معماری

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 6,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: Autodesk

برنامه زمانی دوره Photoshop معماری


کد دوره: 4284
روزهای برگزاری:

جمعه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1399/11/17
6,500,000 ریال
رضا گودرزی

Photoshop معماری

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}