آموزش Revit Architecture دوره Revit Architecture آموزش Revit Architecture اصفهان دوره Revit Architecture اصفهان Revit Architecture

طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 6,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: Autodesk

برنامه زمانی دوره Revit Architecture


کد دوره: 4891
روزهای برگزاری:

شنبه ها 16 الی 18

دوشنبه ها 16 الی 18

چهار شنبه ها 16 الی 18

تاریخ شروع: 1399/08/05
6,900,000 ریال
محمد سقایی زاده
کد دوره: 4944
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 9 الی 13

سه شنبه ها 9 الی 13

تاریخ شروع: 1399/08/18
6,900,000 ریال
محمد سقایی زاده
کد دوره: 4946
روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1399/08/23
6,900,000 ریال
محمد سقایی زاده

Revit Architecture

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}