آموزش زبان برنامه نویسی ++C دوره زبان برنامه نویسی ++C آموزش زبان برنامه نویسی ++C اصفهان دوره زبان برنامه نویسی ++C اصفهان زبان برنامه نویسی ++C

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 3,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره زبان برنامه نویسی ++C


کد دوره: 3360
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1398/01/29
3,500,000 ریال
محمدرضا موسائی

زبان برنامه نویسی ++C

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}