آموزش AutoCAD 3D دوره AutoCAD 3D آموزش AutoCAD 3D اصفهان دوره AutoCAD 3D اصفهان AutoCAD 3D

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 8,200,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

AutoCAD 2D

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره AutoCAD 3D


کد دوره: 5136
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 9 الی 12

تاریخ شروع: 1400/02/30
8,200,000 ریال
شهروز مسیح

AutoCAD 3D

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود