آموزش Plaxis 2D دوره Plaxis 2D آموزش Plaxis 2D اصفهان دوره Plaxis 2D اصفهان Plaxis 2D

طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 15,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Plaxis 2D


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره Plaxis 2D مشخص نشده است!

Plaxis 2D

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود