آموزش صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری) دوره صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری) آموزش صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری) اصفهان دوره صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری) اصفهان صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری)

دوره های مرتبط
طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 6,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری)


کد دوره: 4082
روزهای برگزاری:

جمعه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1397/10/28
6,900,000 ریال
سید مهدی میربد

صفر تا صد اجرای سازه های بتن آرمه (از سفت کاری تا پایان نازک کاری)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}