آموزش متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت دوره متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت آموزش متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت اصفهان دوره متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت اصفهان متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت

طول دوره: 70 ساعت
شهریه : 35,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت مشخص نشده است!

متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}