آموزش LabVIEW دوره LabVIEW آموزش LabVIEW اصفهان دوره LabVIEW اصفهان LabVIEW

طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 8,200,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره LabVIEW


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره LabVIEW مشخص نشده است!

LabVIEW

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود