آموزش AutoCAD 2D دوره AutoCAD 2D آموزش AutoCAD 2D اصفهان دوره AutoCAD 2D اصفهان AutoCAD 2D

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: Autodesk

برنامه زمانی دوره AutoCAD 2D


کد دوره: 4639
روزهای برگزاری:

شنبه ها 18 الی 20

دوشنبه ها 18 الی 20

تاریخ شروع: 1399/04/23
5,000,000 ریال
شهروز مسیح
کد دوره: 4758
روزهای برگزاری:

شنبه ها 8 الی 11

دوشنبه ها 8 الی 11

تاریخ شروع: 1399/04/21
5,000,000 ریال
محمد سقایی زاده
کد دوره: 4759
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1399/04/19
5,000,000 ریال
محمد سقایی زاده
کد دوره: 4762
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 20 الی 22

سه شنبه ها 20 الی 22

تاریخ شروع: 1399/04/22
5,000,000 ریال
محمد سقایی زاده

AutoCAD 2D

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}