آموزش AutoCAD 2D دوره AutoCAD 2D آموزش AutoCAD 2D اصفهان دوره AutoCAD 2D اصفهان AutoCAD 2D

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 8,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره AutoCAD 2D


کد دوره: 4699
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 11 الی 14

چهار شنبه ها 11 الی 14

تاریخ شروع: 1400/05/13
8,100,000 ریال
محمد سقایی زاده
کد دوره: 5210
روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1400/05/08
8,100,000 ریال
محمد سقایی زاده
کد دوره: 5211

ظرفیت باقی مانده 5 نفر

روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 16 الی 18

سه شنبه ها 16 الی 18

تاریخ شروع: 1400/05/03
8,100,000 ریال
محمد سقایی زاده
کد دوره: 5276

ظرفیت تکمیل

روزهای برگزاری:

شنبه ها 16 الی 18

تاریخ شروع: 1400/05/02
20,000,000 ریال
محمد سقایی زاده

AutoCAD 2D

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود